Brett julestjerner av papir

Lag dine egne, nydelige julestjerner i papir – her er oppskriften alle har spurt etter!

Brett egne papirstjerner
© Christian Brun

Se oså vår nye, flotte video med trinn-for-trinn-forklaringer!

Papirstjerner er nydelig julepynt, og den perfekte vertinnegaven. Skap ulike uttrykk med forskjellig papir. Hvitt er klassisk, men avispapir eller tapetrester er også spennende.

Se hvordan du bretter stjerner, trinn for trinn!

Trinn 1
© bo-bedre.no

Klipp til fire like brede, 30 cm lange strimler.

Trinn 2
© bo-bedre.no

Brett sammen på midten, og skråklipp endene.

Trinn 3
© bo-bedre.no

Hold den første strimmelen vannrett, og heng den andre strimmelen over.

Trinn 4
© bo-bedre.no

Den tredje strimmelen henges over den andre.

Trinn 5
© bo-bedre.no

Den fjerde strimmelen henges over den tredje, og endene på den fjerde strimmelen tres inn gjennom den første strimmelen.

Trinn 6
© bo-bedre.no

Flett de fire strimlene inn i hverandre slik at de danner et kvadrat. Skyv foldene tett sammen. De skrå endene på strimlene skal vende samme veien som vist på bildet, det gjør flettingen lettere.

Trinn 7
© bo-bedre.no

Bøy den ene halvdelen av den første strimmelen forover, som vist.

Trinn 8
© bo-bedre.no

Fortsett på samme måte med den andre strimmelen.

Trinn 9
© bo-bedre.no

Og, på samme måte med den tredje.

Trinn 10
© bo-bedre.no

Lås den fjerde strimmelen ved å føre den gjennom den første sammenbrettede strimmelen.

Trinn 11
© bo-bedre.no

Bøy den korteste enden av den første strimmelen.

Trinn 12
© bo-bedre.no

Fold denne skrått bakover og ut mot venstre, slik at det dannes en liten trekant innerst mot fletten.

Trinn 13
© bo-bedre.no

Bøy den samme strimmelen 90 grader oppover, slik at den ligger over de to vannrette strimlene.

Trinn 14
© bo-bedre.no

Fortsett med å bøye denne strimmelen mot høyre, over de to små nærmeste kvadratene. Den første spissen er nesten ferdig.

Trinn 15
© bo-bedre.no

Bøy spissen litt bakover.

Trinn 16
© bo-bedre.no

Før enden av strimmelen gjennom den nederste av de venstre kvadratene.

Trinn 17
© bo-bedre.no

Trekk strimmelen helt gjennom, slik at kun spissen er synlig.

Trinn 18
© bo-bedre.no

Deri den halvferdige stjernen en kvart omgang til høyre, slik som vist på tegningen.

Trinn 19
© bo-bedre.no

Fortsett med å lage den samme spissen på andre, tredje og fjerde strimmel. Se punkt 11. Til 18.

Trinn 20
© bo-bedre.no

Snu stjernen rundt, slik at baksiden kommer opp mot deg.

Trinn 21
© bo-bedre.no

Bøy de fire neste strimlene på samme måte.

Trinn 22
© bo-bedre.no

Snu stjernen rundt igjen. Bøy de fire endene over de fire kvadratene i midten – i motsatt retning, som vist.

Trinn 23
© bo-bedre.no

Bøy den første strimmelen 90 grader til venstre, denne gangen forover.

Trinn 24
© bo-bedre.no

Bøy den samme strimmelen opp mot den overliggende strimmelen. Træ enden av strimmelen under strimmelen som ligger motsatt vei, slik at den kommer ut gjennom trekantspissen.

Trinn 25
© bo-bedre.no

Stram strimmelen forsiktig, og form en liten kjegleformet spiss som blir liggende over kvadraten i midten.

Trinn 26
© bo-bedre.no

Gjenta det samme med de tre andre strimlene. Snu stjernen og flett til den andre siden på samme måte. Til slutt klipper du av de løse endene så nærme trekantspissene som mulig og stjernen er ferdig.