Kjære leser,

Hjemmesiden vår støtter dessverre ikke Internet Explorer 11. Får å få den beste opplevelsen på hjemmesiden og av vårt innhold, vil vi be deg om å bruke Edge, Chrome, Safari, eller andre, nyere browsere.

Med vennlig hilsen,
BO BEDRE

- Det trengs et alternativ til havet av masseproduserte varer

Designer Vilde Hagelund stiller spørsmål ved det etablerte, og søker aktivt utfordringene som vil gjøre hverdagen vår bedre.

© Inger Marie Grini - 27 år gamle Vilde fra Lier har en Bachelor i Multimedieteknologi og design fra Universitetet i Agder, samt både en Bachelor og en Master i Produktdesign fra OsloMet. Hun bor og jobber i Oslo.

Hei Vilde, hva jobber du med for tiden?

– Nå jobber jeg med forberedelser til utstillingen Håndverk+ som etter planen skal gå av stabelen i Oslo i høst. Her skal jeg vise nye produkter i metall og papir, og en videreutvikling av bordet mitt, Pedestal. Jeg holder også på med et skap med håndskjært overflate i samarbeid med Møbelverkstedet Produksjon AS.

Hvordan tilnærmer du deg design?

– Jeg stiller ofte spørsmål ved produkter vi omgir oss med i det daglige. Spørsmålene rettes mot form, funksjon og materialer, og «svarene» gir gjerne utfordringer som inspirerer til nye objekter og produkter. En utfordring er som regel et godt utgangspunkt for en designprosess.

© Inger Marie Grini - Vilde brukte 60 dager på å lage 60 ulike produkter, noe som resulterte ikke bare i Master-oppgaven Objectum, men et bibliotek av ulike former og uttrykk i såpebehandlet bjørk. Ut av prosjektet kom også to konkrete produkter Vilde har videreutviklet: Bordet Pedestal og fatene Remissus.

Har du en signaturstil?

– Med bakgrunn som grafisk designer har jeg alltid hatt en forkjærlighet for tydelige linjer og geometriske former. Likevel er det noe fasinerende med det organiske og mer håndlagede. Kanskje en kombinasjonen av de to motsetningene oppsummerer uttrykket mitt? Et harmoniserende uttrykk som dukker opp når både hånden og maskinen har hatt sitt avtrykk på produktet.

Hvilke materialer jobber du helst med?

– Definitivt treverk – et sterkt materiale med få begrensninger. I tillegg er det en råvare vi er rike på her i Norge, med et enormt potensial for eksport av ferdigvare. Vi trenger alternativer til oljen, og i min utopiske verden er møbler av norsk treverk, designet og produsert i Norge, nettopp dette.

© Inger Marie Grini - Bordene Pedestal, som er et resultat av materialutforskningen i prosjektet Objectum, er bygget opp av geometriske maskinlagede deler av såpebehandlet bjørk. Som et symbol på verdien av håndverket og materialet, har Vilde skåret ut teksturen i basen for hånd.
– Ambisjonen er at bordene skal represen- tere hvordan maskin og hånd kan lage unike produkter i en verden av overforbruk og masseproduksjon, sier Vilde.

© Inger Marie Grini - – Formen på fatene Remissus ble tegnet for hånd på et stykke tre, både for å utnytte treverket men også for å oppdage nye og ukjente former gjennom bruk av negativt rom, forteller Vilde, som har valgt bjørk fordi det er norsk, kortreist og, ifølge designeren, altfor lite brukt i dagens møbelproduksjon.

Jobber du helst med hendene?

– Ja. De første ideene utvikler jeg med penn og papir eller med 3D-modellering, men på et tidspunkt dukker behovet opp for å kjenne på skala, proporsjoner og materialet i virkeligheten. Det er gjerne da jeg tar stilling til de avgjørende detaljene.

Hva slags produkter ser du deg selv utforme fremover?

– Jeg har lenge hatt lyst til å lage en lampe, så med tiden vil jeg gjennomføre tankene og ideene jeg har i hodet. Å jobbe med lys krever kompetanse jeg ikke har ennå, så jeg er forberedt på at det kan ta tid.

© Inger Marie Grini - – I verkstedet i kjelleren har det jeg trenger for modellering. Det er et godt lavterskelalternativ i umiddelbar nærhet når jeg trenger et avbrekk fra skjermen og kontakt med materialene, forteller Vilde, som også har tilgang til et eksternt verksted på Kjeller. I sin egen kjeller har hun installert seg med sløyd- benk og materialer, og det er her hun gjør skisser om til modeller, som igjen er med på å avgjøre produktets endelige form.

Hvordan rettferdiggjør du å lage nye ting i en verden som allerede har så altfor mye?

– Jeg håper jo at vi er ferdig med å være et bruk-og-kast-samfunn. Derfor trengs det et alternativ til det havet av masseproduserte varer som er laget for å gå i stykker, gå ut av mote eller som ikke kan resirkuleres. Målet er å bidra til å utkonkurrere denne type produkter.

© Inger Marie Grini - Vildes designpro- sess starter ved å skisse for hånd med penn og papir, eller med tegneprogrammer på Mac-en – begge deler hjemme i leiligheten i Oslo. Papirskissen viser tannbørsteholderen Hold, som Vilde har utformet i nasjonalstei- nen Larvikitt fra Lundhs. Den ble også 3D- modellert før den ble sendt til produksjon.

Hva er god design?

– Det som først trigger behovet, så overgår alle forventninger og videre bare blir bedre med tiden.

Hvor er du om fem år?

– Jeg satser på at jeg kan leve av design med plass til studio og verksted. Målet er å designe for industrien uten å miste kontakten med materialene underveis

© Inger Marie Grini

Relaterte artikler