© Designers' Saturday

Designkonkurranse: Designers' Saturday

Årets utstilling setter fokus på viktigheten av samarbeid.

Tzi Li Wong vant DS Awards Best Talent i 2021 med prosjektet Liquid Gold.

© Designers' Saturday

Hvem kan delta

DS Awards Best Talent

Alle designstudenter og designere uteksaminert de siste fem år fra norske designutdanninger og norske studenter ved tilsvarende høyskoler/universitet i utlandet, er velkommen til å delta. Du kan delta med ett eller flere produkter, som naturlig faller innunder våre fagområder og ikke er eldre enn to år.

DS Awards Best Interior

Prisen Best Interior er en åpen nasjonal konkurranse for utøvere med 3-årig høyskoleutdannelse eller tilsvarende faglig bakgrunn. Hver utøver kan delta med inntil 3 ferdigstilte innredningsprosjekt innenfor bolig, offentlig bygg, undervisningsbygg, serveringssteder, hotell, kontor, helsebygg, kulturbygg og retail utført på oppdrag fra kunde i perioden september 2021 til juni 2023.

Bo Bedre er samarbeidspartner på prisen Best Interior 2023.

Innleveringsfristen er 15. juni 2023, og all informasjon om konkurransen finnes her.

Vinner av DS Awards Best Interior 2021: Pressens Hus - IARK, Atelier Oslo, Kima Arkitektur

© Inger Marie Grini