Snøhetta, Hydro og Vestre i designsamarbeid om installasjon for Nobels Fredssenter

"Fredsbenken" skal avdukes foran FNs hovedkvarter i New York i sommer.

© Lars Tornøe

Installasjonen, som har tittelen "The Best Weapon", er designet av Snøhetta etter bestilling av Nobels Fredssenter. Den endelige konstruksjonen er utført av Vestre med aluminium levert av Hydro.
De tre selskapene har tidligere vært involvert i felles prosjekter, blant annet har Snøhetta og Vestre samarbeidet om møblene til redesignet av Times Square i New York.

Som et symbol på diplomati og dialog hyller "Fredsbenken" mottakere av Nobels Fredspris, og deres forsøk på å bringe mennesker sammen for å finne fredelige løsninger.
Inngravert på benken er Nelson Mandelas berømte sitat; "The best weapon is to sit down and talk", hvilket også har gitt navn til installasjonen.

© Lars Tornøe

Benken er designet som en del av en sirkel som møter bakken på sitt laveste punkt. Benkens forsiktige kurve fører de som sitter på den nærmere sammen, og kan dermed oppmuntre til dialog.

-I dagens digitaliserte og polariserte samfunn, kan det å sitte ned og snakke sammen være det mest effektive redskapet vi har for å finne frem til løsninger og et felles grunnlag. Vi har tro på å bruke design som et instrument til å skape varige symboler som kan lede til virkningsfull kommunikasjon, sier Snøhettas grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.

Installasjonen blir stående foran FNs hovedkvarter ut september, når den flyttes til sin permanente plass foran Nobels Fredssenter og Oslo Rådhus. Her deles fredsprisen ut hvert år.