© Lendager Group

Fremtidsbyen

I fremtidens byer skal vi bo i bygg som både løser urbaniseringens utfordringer og forebygger klimaendringer.

I en verden der vi ser raske klimaendringer kombinert med en økt tilflytning til byene, tenkes det stadig ut mer miljøvennlige løsninger for hvordan vi skal bo.

I København har arkitektgruppen Lendager Group utviklet et helt nytt boligområde, der de tegner et bilde av hvordan fremtidens boliger både kan tilrettelegge for grønnere omgivelser og ta ansvar for klimaendringene. Arkitektkontorets filosofi er at avfall ikke eksisterer overhodet. Alt – bygninger, mennesker og byer – er ressurser som alltid representerer en verdi.

I prosjektet Ressourcerækkerne, som skal stå ferdig i 2019, kombinerer de nybygg med eksisterende bygninger som ellers ville ha forfalt eller blitt revet. Gjennom å utvikle nye metoder til å inkludere også de eksisterende materialene, vil de nyoppførte bygningene redusere sitt eget CO2-regnskap med opp til 70 prosent i konstruksjonsfasen, fordi de gjenbrukte materialene allerede har hatt et liv.

På den måten kan urbaniseringen imøtekommes på en miljøriktig måte. Tanken er denne: Murstein fra etterlatte bygninger brukes direkte i byggingen av nye. I dette tilfellet er det murstein fra de historiske Carlsbergbryggeriene som er skåret ut i firkantede moduler, dermed unngår man problemet med gammel mørtel som ikke kan løsrives.

© Lendager Group

FELLESSKAP. Delingsøkonomi er et sentralt prinsipp i bebyggelsen og utendørsarealene. Menneskene som bor i Ressourcerækkerne vil bo i nært fellesskap, og kan blant annet dele på avlingene fra sine små takhager.
I

Til konstruksjonen av bygningen er det brukt gjenbrukstre fra Københavns Metrobyggeri. I Ressourcerækkerne er det også en ambisjon om å bo billigere, og dermed mer miljøvennlig, ved å skape en bygningskonstruksjon som gjør det mulig å senke energiforbruket. Man skal ta i bruk regnvann oppsamlet fra solcellepaneler og andre ubenyttede rene takflater til å skylle toalettene, og regnvann fra takterrasser til å vanne planter og hager – noe som igjen gir både en økonomisk og miljømessig gevinst.

Arkitektonisk er bygningene organisert slik at både individet og fellesskapet har plass. Arkitekturen tilrettelegger for godt naboskap og til å dele ressurser mellom seg.

Tidligere ubebygde områder nytolkes som hager, grønne tak og vertikale beplantninger. Dette gir grobunn for et variert dyreliv og en større biodiversitet, og gir igjen beboerne følelsen av å være i naturen, selv om de er midt i byen. Det grønne er et gjennomgående tema i hele bebyggelsen, slik at man skal unngå å måtte velge mellom å bo på landet eller i byen. I fremtidens boliger kan man dermed kanskje få begge deler, uten at det går på bekostning av miljøet.

© Lendager Group

GJENBRUK. Fasaden på bygningene i de såkalte Ressourcerækkerne i København er laget av resirkulert murstein fra etterlatte bygninger i området.