Ekspertens beste trappetips

Interiørartitekt Paul Anders Hoen er Bo Bedres faste ekspert, og her gir han deg tips til trappen!

En trapp av tre, stål og glass, som denne fra Stryntrappa, virker lettere enn en tradisjonell trekonstruksjon. Innred gjerne rommet under trappen som en liten bortgjemt hule!

Trapper har alltid fascinert meg. Trappen kan være alt fra en enkel trappestein utenfor døren, eller oppført med en monumental effekt. Denne gangen vil jeg bevisstgjøre deg litt omkring trappens betydning.
Enkelt sagt kan man si at trappen er et bindeledd. Dens formål er å føre deg til et annet sted. Like fullt kan en gjennomtenkt og bevisst designet trapp fremstå som noe langt mer enn bare et enkelt bindeledd. Personlig pleier jeg å utfordre oppdragsgiver til å tenke utover den konkrete oppgaven trappen har. Kan eksempelvis deler av to trinn slås sammen til ett slik at ideell sittehøyde oppnås, eller kan nederste nivå bestå av en plattform med egen identitet?

Å kombinere ulike materialer i ulike nivåer av trappen kan være en effektfull løsning for å binde sammen to etasjer med ulikt uttrykk. I en flislagt hall kan det for eksempel være fint å lage et nivå som utgjør de to første trinnene av trappen i samme overflate som gulvet. Dette nivået kan gjerne ha en annen form enn det videre trappeløpet og fremstå mer som en platting, kanskje separert fra gulvet med en kombinasjon av skyggekant og LED-stripe slik at den gir et inntrykk av å sveve. Det videre trappeløpet kan ta sin inspirasjon fra etasjen over og linkes til denne gjennom utforming og materialitet. På denne måten unngår du den typiske standardtrappen som ofte stikker seg ut som et fremmedelement i huset nettopp fordi materialitet og utforming ikke er integrert som en helhet. I stedet har du trukket gulvet i hallen oppover og lar det møte materialiteten fra etasjen over i en mellomhøyde perfekt for å sitte og betrakte omgivelsene. Jeg lover deg at dette blir en spesiell plass!